УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите Правила и условия за използване на Интернет услугите се отнасят към отношенията между InfoSpravka.com и всяко лице, ползващо Интернет страницата InfoSpravka.com.

InfoSpravka.com запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, за да променя Условията във всяко време, чрез обновяване на този текст

Вашето задължение е да прегледате този текст за промяна.

Всички елементи на съдържанието на тази интернет страница, включително дизайн, софтуерни програми, текст, база данни, снимков материал, графики и друга информация или елементи, представляват обект на авторското право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и собственост на InfoSpravka .com.

 

Използвайте им без изрично разрешение от InfoSpravka.com е нарушение на закона.

Логата и запазените марки на различни вестници, списъци, уеб сайтове и др. със собственост на съответните вестници, списания, уеб сайтове, телевизии и т.н.

InfoSpravka.com е уебсайт, предлага каталог с информация за вестници, списъци и сайтове със справочна информация.

Поддръжката за използване на сайтове, подредбата и оформлението е прерогатив на InfoSpravka.com.

Услугата, предлагана от InfoSpravka.com, предлага “във вида, в който е” и InfoSpravka.com не носи отговорност, ако е нарушена работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори.

Интернет или на телекомуникационни връзки в и / или извън страна, потребителят не може да ползва частично или напълно възможностите на уебсайта.

Потребителите могат да забранят да нарушат или да се опитат да нарушат сигурността на уебсайта, включително без ограничение

  •  им предостави достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включат в сървъра или в клиентския файл, за който клиентът не е разрешен за достъп,
  • да се опитате да проучите, сканирате или тествате въображаемостта на системата или мрежата или да направите пробив в системата или други действия без съответна оторизация,
  •  се опитате да предложите услуги, предназначени за който и да е клиент, група или мрежа, включително без ограничения, претърсване на трафика, разрушаване на информацията,
  • за извършване на всякаква дейност, въвеждане на неразумни или несъразмерни натоварвания на инфраструктурата на страницата.

Нарушаването на сигурността, както и в случаите, които могат да доведат до нарушения на системата или мрежата, може да завърши с въвеждане под гражданска или криминална отговорност на съответните членове от закона.

Потребителите се съгласяват да предоставят от тях поверителна или лична информация, която да се използва съгласно политиката за поверителност на сайта, публикувана тук

За всички неуредени в този договор договор се прилага действащо в Република България законодателство.

А тук може да разгледате нашите други категории.