Природата е богатството на България

 

 

Девствена природа, ендемични и редки растителни и животински видове, уникални природни забележителности – това е част от характеристиките на българските  национални и природни паркове .

През 1933 г. е обявен първият резерват в България –  Силкосия . След 1970 г. 16 от нашите резервати са обявени за  биосферна  програма на ЮНЕСКО „Човек и биосфера“.

Created on
бъкгарска пририда

Колко добре познавате българската природа?

1 / 10

Кой от следните не е планински първенец?

2 / 10

Кое българско селище има най-дългата плажна ивица в България?

3 / 10

В кое селище е измерена най-ниската температура у нас?

4 / 10

Кое от следните езера не попада към Седемте рилски?

5 / 10

Кой са трите национални парка в България?

6 / 10

Кое от следните животни се среща в България, макар и рядко

7 / 10

Кое е от следните не е скален феномен?

8 / 10

Кое е най-старото дърво у нас?

9 / 10

Коя е най-дългата пещера в България?

10 / 10

Кой е последният изригнал вулкан на българска територия?

Your score is

The average score is 40%

0%