ЦАР КОНСТАНТИН ТИХ

ЦАР КОНСТАНТИН ТИХ

 

ЦАР КОНСТАНТИН “ТИХ”

 

ЦАР КОНСТАНТИН ТИХ, РОДЕН В СКОПИЕ, СЕ ПОДПИСВА “ЦАР И САМОДЪРЖЕЦ НА БЪЛГАРИТЕ

 

Възкачва се на престола през 1257 г. и управлява две десетилетия до 1277 г.

Географската област Македония документирано и трайно влиза в границите на Първото Българско царство още в началото на ІХ в.
Тя е част и от Второто българско царство от края на ХІІ до края на ХІV в.

Географската област Македония е средните първи земи, които братята Асен и Петър отвоюват след успешното въстание срещу византийската власт в Търновград от 1186 г. Още през 1191-1195 г. те често атакуват намиращите се под властта на ромеите на македонски територии, като се спускат по долината на Струма. Вече при техника брат цар Калоян (1197-1207) тези земи се присъединяват към царството и се управляват от зависимост от него болярин Добромир Хриз, установен в мощната крепост Просек на р. Вардар.

Търновският владетел Калоян отлично е знаел за своите велики предшественици, създали някогашната огромна Българска империя. В писмата си до папа Инокентий ІІІ той ги иззброява с гордост: „…

Симеон, Петър и Самуил, прародители мои, и на всички останали се грижат на българите…“.

А в писмото си от 27 ноември 1202 г. римският първосвещеник напълно приема версията за връзката на рода на Асеневци с владетелите на Първото българско царство: „…

Петър, Самуил и другите твои знамнопаметни предци….“ За папа Инокентий ІІІ няма никакво съмнение, че Самуил е български цар и предтеч на цар Калоян !

Византийският историк Никита Хониат е категоричен, че през 1205 г. Вардарска Македония е българска, а царски наместник е боляринът Чъсмен, „който бранел Просек и всички тамошни земи били под властта на Калоян”. След това в Македония управляват царските братовчеди Алексий Слав и Стрез, влезли в конфликт с узурпатора Борил веднага след гибелта на Калоян през 1207 г. При цар Иван Асен ІІ (1218-1241) България се разпростира на три морета и географското място Македония е трайно в границите на България.
След смъртта на големия владетел държавата е управлявана от регентствата на малолетните синове от няколко брака и е раздирана от интриги. През септември 1246 г.коварно е отровен първият наследник Коломан І, а на престола се възкачва седем или осемгодишният Михаил ІІ Асен. Възползвайки се от слабостта на воденото от майка му Ирина регентство, страната е коварно нападната от войските на никейския император Йоан ІІІ Дука Ватаци. Практически без съпротива са отнети повече завоювани в предишните десетилетия земи в Беломорието и Родопите. Окрилен от действието на лек успех, василевсът превзема Мелник, а след него множество градове Вардарска Македония – Стоби, Скопие, Просек, Велес, Прилеп.

Първата работа на възмъжалия Михаил ІІ Асен е да отвоюва загубените си земи. През 1254 г. българската армия настъпва в Егейска и Вардарска Македония. Историкът Георги Акрополит пише, че „…голямата част от западните области били населени с българи, които много отдавна се отцепили от ромеите.” А българското отвоюване на тези територии прекрасно се илюстрира от известния портрет на цар Михаил ІІ Асен в църквата „Св. Архангели” в Костур (дн. Кастория).

Ако за предходните владетели роднинските връзки с Македония не са показани твърдо, то във втората половина на ХІІІ в. Българското царство се управлява от човек, който със сигурност произвежда оттам. В 1256 г. Михаил ІІ Асен също е убит след заговор и отново е обхваната от междуособици. Това на сцената се появява Константин Тих, който бил виден и уважаван велможа от Скопие. От данните на хрониста Никифор Григора става ясно, че баща му бил българин. Името му вероятно е съкратено от Тихомир, Тихослав или Тихота. Видният чешки учен Константин Иречек изказва интересната хипотеза, че с името Тихомир се нарича доста от българските първенци на Скопската област още в началото на ХІІІ в. като споменават около 1200 г. архонт Йоан Тихомир. Някои учени смятат, че в края на управлението на Михаил ІІ Асен тази област е независима и се намира под управлението на Константин Тих.

Скопският болярин бил с много висок авторитет в българската столица Търновград. „В България имахте тогава – разказва Никифор Григора, – един известен човек на име Константин, по прозвище Тих, който беше далеч пред останалите по умствени възможности и здрава на тялото.” Ето защо българските боляри преминават на негова страна, добавя Георги Пахимер.

Цар Константин Тих се възкачва на трона през 1257 г. и управлява цели две десетилетия до злощастната за него 1277 г., когато е убит при бунта на Ивайло. Доскоро този владетел бе смятан за доста безличен, но вече е доказано, че той успя да възпре амбиците на агресивното Унгарско кралство от запад и да нанесе решителни удари върху Византийската империя. Голямата е нейната победа Особено над ромеите като главнокомандващ на обединените българо-татарски войски, които през 1265 г. разгромяват византийците и за малко не пленяват император Михаил VІІІ Палеолог.

Вследствие на тази победа Българското царство си връща значителни територии, включително отново загубената в края на управлението на цар Михаил ІІ Асен Вардарска Македония. Цар Константин Тих влиза триумфално в родния си град Скопие и това се вижда от един изключително важен исторически документ.
Става дума за т. нар. Виргинска грамота, която притежава дарява в един манастир в Скопие, обширни земи в Скопската и Положката област (днешния район на Тетово и Гостивар). От документа се разбира, че царят лично е посетил тези райони и е наредил да бъде написан документ. В оригинала този пасаж звучи така:

„…Когато слезе царството ми в Долната земя”. Това заварил манастира „Св. Георги Бързи” в Скопие занемарен, срещнал се лично с игумена Варлаам, заявил старите привилегии и дарения, и добавил нови към тях.
Тук е най-важното „Долна понятие земя”, както очевидно през Средновековието се наричали в Търновград македонските области. За да стигнете до Скопие, царят „слязъл” и това показва посоката на движение от север на юг. Явно тези райони се възприемат като неразривна част от царството и са били известни като „Долната земя”.

Но най-интересно е, че това понятие се запазва по време на цялото турско робство и се появява в чак през Възраждането ХІХ в. Един от най-видните просветители в македонските области е родният в Тетово Кирил Пейчинович. В 1816 г. като игумен на важния Марков манастир край Скопие той издава в Будапеща книгата „Огледало”. На първата страница авторът отбелязва, че аз пише на „препростейши и некнижен български език от Долна Мизия”. С понятието „Мизия” византийските историци от ХІІІ-ХІV в., а и от по-късно време, винаги обозначават България. Очевидно това се запазва и през следващите векове, когато жителите на Македония продължават да се чувстват неразделна част от българския народ.

Цар Константин навсякъде отбелязва, че е „цар и самодържател на българите”. Това вижте върху монетите и отпечатайте му. А негов е най-хубавият запазен български царски портрет в прочутата стенописна композиция от Боянската църква (1259 г.). Там скопският болярин е изобразен като български цар заедно със съпругата си Ирина и верния севастократор Калоян със съпругата му Десислава.

проф. Николай Овчаров

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Денят на Независимостта на България: Пътят към Свободата и Суверенитета

Денят на Независимостта на България: Пътят към Свободата и Суверенитета  На 22 септември България отбелязва Деня на Независимостта, важен национален…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

6 септември: Денят на Съединението на България

6 септември: Денят на Съединението на България Съединението между Княжество България и Източна Румелия винаги се отбелязва на 6 септември…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Моралният кодекс на Българската армия

Моралният кодекс на Българската армия Моралният кодекс на Българската армия е основен документ, който установява основните ценности и норми за…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Ден на Освобождението на България от османско иго

Денят на Освобождението на България от османско иго Денят на Освобождението на България от османско иго  3 март  е  националният…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Тервел спасителя на Европа

Тервел спасителя на Европа Тервел спасителя на Европа На 15 август 718 година, благодарение на българския владетел Тервел , арабите свалят…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Никола Вапцаров

Никола Вапцаров  Кратка история На 23 юли 1942 г. съставът на Софийския военен съд осужда смъртта на Никола Йонков Вапцаров и…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Кабиле

Кабиле Кабиле е най-големият тракийски античен град, чиито останки са оцелели до днес. Местността се намира край Ямбол и в…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Стефан Стамболов

Стефан Стамболов Стефан Николов Стамболов  е бележит българския държавник и революционер, както и журналист и поет.Апостол на Вътрешната революционна организация…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

ЦАР КОНСТАНТИН ТИХ

ЦАР КОНСТАНТИН ТИХ  ЦАР КОНСТАНТИН “ТИХ” ЦАР КОНСТАНТИН ТИХ, РОДЕН В СКОПИЕ, СЕ ПОДПИСВА “ЦАР И САМОДЪРЖЕЦ НА БЪЛГАРИТЕ Възкачва се на…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Цар Калоян – “Ромеоубиеца”

Цар Калоян (Ромеоубиеца) Калоян – „Ромеоубиеца“ ( * ок. 1170; † 1207 ) е цар на България от 1197 до…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Войвода Стефан Караджа

Войвода Стефан Караджа  На 11-ти май 1840 година е роде войвода Стефан Караджа. Стефан Тодоров Димов, известен като Стефан Караджа е…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Второто освобождение (филм)

Второто освобождение (филм)  Второто освобождение (филм) С архивни хроники и документи, голяма част от които се показват за първи път, филмът…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ  АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ Е ИЗБУХНАЛО НА “1 МАЙ” (нов стил)АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ е избухнало на “1 май” (нов стил) защо…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Александър Батенберг

Александър Батенберг  Александър Батенберг е избран от ВНС за княз на България на 29 април! 🔴 Роден е на 5 април…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Георги С. Раковски

Георги С. Раковски   Георги С. Раковски или Георги Стойков Раковски роден на 14 април 1821 г., в гр. Котел….
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Филип Тотю

Филип Тотю Зад името на Филип Тотю се крие лицето Тотю Тодоров Топалски, роден на 10 април 1830 г. в…
Read More
ЗАБАВНИ ТЕСТОВЕ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Тест “Сръбско-българска война”

Тест “Сръбско-българската война”      Сръбско-българската война Сръбско-българската война започва на 14 ноември (2 ноември стар стил 1885 г., когато Сърбия, недоволна от осъщественото Съединение на Княжество България с Източна Румелия, обявява война на България.По това време Русия,…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Паметникът на “Майка България” в село Гургулят е!

Паметникът на “Майка България” в село Гургулят е! Знаете ли, че има само 3 конструкции в света, в които е…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Овладяването на Одринската крепост (1912 – 1913)

“Овладяването на Одринската крепост”(1912 – 1913) 📷На изображението: Българската артилерия при Одрин, март 1913 г. Балканската война (1912 – 1913)…
Read More
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

Битката при “Клокотница”

Битката при “Клокотница” 📷На изображението: Победата при Клокотница. Худ. М. Гановски и Б. Григоров Битката при “Клокотница”На 9 март отбелязвам…
Read More
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"6000","speed":"1000","loop":"true","design":"design-2"}