Тест "Кой град е това?"

тест столици
 

Можете ли да назовете тези световни градове от една снимка?